Denna sekretess- och cookiespolicy informerar dig om hur vi använder personuppgifter som lämnas in till oss, eller personuppgifter som samlas in av oss online med hjälp av cookies.

När du lämnar dina uppgifter till Betongdesign i Skandinavien AB, i samband med ett köp eller offertförfrågan i telefon, via mejl eller på vår hemsida, används dessa i syfte att återkoppla till dig som kund och utveckla och administrera en kundrelation.

Personuppgifterna används också som underlag för marknads- och kundanalyser, affärsuppföljning, affärs- och metodutveckling. Personuppgifterna används också i marknadsföringsändamål. Dina uppgifter stannar hos oss och säljs inte vidare till en tredje part i marknadsföringssyfte.

Vi använder cookies för att ge en mer användarvänlig webbplats. Google Analytics hämtar uppgifter som IP-adress, operativsystem, webbläsare och beteende som Betongdesign sparar för webbstatistik och möjligheten att kunna förbättra användarupplevelsen, trots att du inte aktivt lämnar dina uppgifter till oss.

Betongdesign tillämpar tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra obehörig åtkomst, olaglig behandling och obehörig eller oavsiktlig förlust, förstörelse eller skada på personuppgifter, och därigenom säkerställa en lämplig säkerhetsnivå.

Betongdesign är som Personuppgiftsansvarig ansvarig för att behandlingen av dina Personuppgifter sker lagenligt.

Betongdesign kan använda sig av Personuppgiftsbiträden för att kunna behandla dina Personuppgifter enligt de ovan angivna ändamålen. Detta kan t.ex. handla om IT-support, de som tillhandahåller våra servrar, de som utför kundanalyser och de som analyserar användarupplevelsen. Sådana underleverantörer kommer att ha samma skyldigheter som Betongdesign beträffande behandlingen av dina Personuppgifter.

Om du önskar att vi ansöker om skattereduktion för husarbete (ROT, SKV 4854) kommer vi i samband med detta lämna ut dina personuppgifter samt fastighetsbeteckning till Skatteverket.

Betongdesign kommer vid förfrågan begränsa behandlingen eller radera personuppgifter utan onödigt dröjsmål om inte det finns rättsliga skäl att fortsätta behandlingen.

 

Betongdesign förbehåller sig rätten att ändra denna sekretesspolicy efter behov, till exempel för att följa ändringar i lagar och förordningar. En sådan förändring kommer att publiceras på betongdesign.se.