Leverans- och köpvillkor

Dessa köpvillkor gäller mellan Betongdesign i Skandinavien AB och dig som konsument.

Vi säljer och tillverkar i huvudsak måttanpassade betongprodukter på beställning men vi har även ett antal standardprodukter där vissa finns på lager. Innan produktionen av era skivor/produkter drar igång skickar vi en orderbekräftelse till er via e-post, som ni skall godkänna. Där är pris, mått och beräknad leveranstid specificerat.

 

PRISER

På vissa av våra produkter är priser angivna på vår hemsida. Priserna är angivna i svenska kronor och är inklusive 25% moms. Priserna inkluderar inte frakt.

Betongdesign reserverar sig för eventuella prisändringar och felaktiga priser och har rätt att häva köpet och återbetala kunden för erlagd betalning innan produktionen av måttanpassade produkter påbörjats.

Priset för frakten av produkterna är beroende av dess storlek, vikt och vart produkterna ska fraktas. 

 

BETALNING

Betalning kan ske via faktura eller via Swish.

 

FRAKT OCH TRANSPORT

Vi fraktar våra produkter till kunder i hela Sverige och ofta även till övriga länder i norra Europa. Vanligtvis skickar vi våra gods med fraktbolag.  Vi har även möjlighet att erbjuda utkörning och installation på flera orter i Sverige detta ingår dock normalt inte i fraktkostnaden.

Vanligtvis innebär ”frakt” att du får dina produkter levererade till ditt hem med fraktbolag. Detta innebär fram till din port om du bor i lägenhet, och fram till din tomtgräns om du bor i hus. “Fram till” innebär vanligtvis så nära er port eller tomtgräns som en lastbil kan komma. Omständigheter på plats kan påverka hur nära lastbilen kan komma.  Inbärning ingår vanligtvis ej.

Vissa produkter kan även skickas med PostNord. Då kan produkten, om möjligt, lämnas i din brevlåda eller lämnas ut vid utlämningsställe.

Det finns även möjlighet att hämta produkterna hos oss i Hög, norr om Lund. Tänk på att det ofta är förhållandevis tunga produkter varför vi föredrar att ni kommer med släpvagn, då kan vi hjälpa till att lyfta upp produkterna på släpet. Vi kan tyvärr inte hjälpa till med att lyfta produkterna in i personbilar.

Fraktbolaget kontaktar vanligtvis er via telefon innan leveransen för att stämma av ungefärlig tid för leveransen. Detta sker oftast dagen innan leveransen men ibland samma dag. Observera att vi ansvarar för godset till dess att det mottagits av er. Därefter tar ni över ansvaret. Det är viktigt att ni inte gör egna avtal eller överenskommelser med fraktbolaget utan att först stämma av med oss.

Vi vill även påpeka att fraktbolaget vanligtvis håller de tider som de anger att de skall komma, men det finns tyvärr undantag. Ha detta i åtanke då ni eventuellt bokar upp personal för att hjälpa till att bära, utföra kaklingsarbeten, dra el eller vvs etc. Vi kan ej ersätta kostnader för förlorad arbetsinkomst, kostnad för bärhjälp, rörmokare, elektriker eller dylikt, även om leverans ej sker som utlovat. 

 

LEVERANSTIDER

Vi kan inte lämna ett exakt leveransdatum för dina produkter när du gör din beställning, beräknad leveranstid ska ses som en uppskattning. 

På standardprodukter i lager har vi en beräknad leveranstid på 1-3 arbetsdagar. Skulle leveranstiden av någon anledning visa sig bli längre än 30 dagar på lagerförda varor har du rätt att häva ditt köp. Självklart informerar vi dig om leveransförseningar.

På kundspecifika produkter, som tillverkas mot beställning är beräknad leveranstid normalt 2-5 veckor. Leveranstiden varierar beroende på vilken typ av produkt du beställt och var du bor. Den kan även påverkas av röda dagar, semestertider samt om beställd order ändras. 

För leveranser utanför Sverige kan leveranstiden bli längre.

När dina produkter är färdiga kontaktar vi dig och stämmer av, innan vi bokar frakten.

 

LEVERANSFÖRSENINGAR

Många av våra produkter är kundanpassade efter kunds egna mått och förutsättningar. Leveranstider som vi anger är alltid beräknade leveranstider. För oss är det viktigt att de beräknade leveranstider hålls, då produkterna från oss ofta är det sista som installeras vid tex en renovering. Tyvärr händer det att leveranstider blir längre än de beräknade, det kan ske av flera olika anledningar tex att produkterna behöver gjutas om.

Om leveransen dröjer från vad som har utlovats ersätter vi inte eventuella kostnader för utebliven arbetsinkomst eller ersättning för anlitad extern monteringshjälp. Vi tar inte ansvar för någon skada som uppstått till följd av att en aviserad leveranstid har överskridits. Vi kan inte stå för eventuella andrahandskostnader om förseningar sker.

 

TRANSPORTSKADOR

Transportskador sker väldigt sällan men när skivorna kommer så skall du som kund kontrollera att godset är helt. Är det tecken på att emballeringen är skadad så måste godset granskas noga och det skall noteras på trasportdokumenten innan de signeras av dig/mottagaren. Upptäcker ni att godset är skadat så dokumentera genom att ta foton på emballeringen och det skadade godset. Kontakta oss sedan omgående på telefon. Ni får ej lyfta godset ur sin emballering om ni upptäckt skada på godset. Skador på installerade/uppackade produkter står inte fraktbolaget för även om vi försäkrar allt vi skickar.

 

ÅNGERRÄTT
Enligt distansavtalslagen har konsumenter 14 dagars ångerrätt för varor som är köpta på nätet räknat från den dag då varorna levererats till kund. Det innebär att om du som kund ångrar ditt köp, som gjorts via nätet, måste uppmärksamma oss på det inom 14 dagar från den dag du tog emot dina varor. Detta görs genom att du mailar oss på info@betongdesign.se och tydligt anger att du ångrar ditt köp.

Observera att denna ångerrätt endast gäller för konsumenter och vid köp av lagerförda standardprodukter. Merparten av våra kunder köper kundspecifika lösningar som tillverkas på beställning och då föreligger ej någon ångerrätt.

 

GARANTI

Alla våra produkter omfattas av en garanti på 2 år. Detta gäller materialets ursprung och fel uppkomna under produktion. Fel som uppstått vid installation, kunds egen åverkan eller förändring av produkten omfattas inte av garantin. 

Den färg som en produkt har är unik för just den produkten. Det är omöjligt att garantera en kulör som är exakt identisk med provbitar, bilder eller utställningsexemplar. Då varje produkt är unik kan ej heller ett visst slipningsdjup på betongen garanteras.

 

ANSVARSBEGRÄNSNING
Betongdesign ansvarar inte för skador och eventuella kostnader som uppkommer i samband med montering och användning av produkter från Betongdesign.

Betongdesign ansvarar inte för skador och eventuella kostnader som uppkommer som en följd av felskrivningar eller inaktuell information på hemsidan.

De betallösningar vi erbjuder utförs av tredjepartsleverantörer, vars villkor i sin helhet gäller för din betalning till Betongdesign. Skulle det uppstå ett problem med en betalning ska Betongdesign inte hållas ansvarig för detta, utan du hänvisas till att kontakta respektive betalningsleverantör.

 

FORCE MAJEURE

Betongdesign befrias från sina förpliktelser att fullgöra dessa köpvillkor vid händelse av  – utan att utgöra en fullständig förteckning – krig, terrorostdåd, strejk, upplopp, naturkatastrof, utebliven leverans av varor från underleverantörer, valutakursändringar, kraftiga prisförändringar på världsmarknaden, myndighetsåtgärd, lagstiftning samt därmed jämförbara händelser som ligger utanför Betongdesigns kontroll och förutseende.

 

TVIST

Eventuell tvist mellan Betongdesign och dig som kund skall slutligen avgöras i Sverige, på svenska med tillämpning av svensk lag, i svensk domstol.  

 

 

PERSONUPPGIFTER
Vi värnar om din personliga integritet. För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter läs vår Personuppgiftspolicy.