betongskolan

HISTORIEN BAKOM BETONG - EN FÄRGSTARK HISTORIA.

Betongens historia är verkligen inte grå. Tvärtom. I många hundra år låg dess hemligheter fördolda för världen, ända tills de återupptäcktes i ett schweisiskt kloster på 1400-talet.

Men betongens historia tror man dock ska ha börjat med etruskerna. Det forntida folket, som levde i delar av dagens Italien, ska ha använt ett betongliknande material tillverkat av kalk. Och iöjligen inspirerande av dem började romarna använda en liknande blandning i sina byggnadsverk. Till exempel krossat tegel och aska från vulkanen Pozzuli utanför Neapel. Faktum är att betongskapelser från romartiden står kvar än idag. Till exempel Pantheon i Rom som har en betongkupol på 45 i diameter.

Efter Romarrikets fall föll dock kunskapen och hantverket under lång tid i glömska. Det verkade nästan som att betongkunskapen skulle gå förlorad för evigt – om det inte vore för en viss romersk arkitekt. Mannen vid namn Vitruvius hade nämligen beskrivit den antika betongen i en bok med titeln ”Tio böcker om arkitektur”. Och det var denna bok som hittades i det schweiziska klostret 1414.

Det stora genombrottet för betongen kom dock några hundra år senare. Tekniken blev populär i den gamla romerska utposten Storbritannien på 1700-talet efter att arkitekten John Smeaton uppförde en fyr i Eddystone vid Engelska kanalen. Men ett annat genombrott kom också 1824 när en annan engelsman, Joseph Aspdin, fick
patent på en ny och förfinad variant på cement – en av råvarorna som används för att tillverka betong.

det var lite historia

Vi fortsätter Betongskolan med hur det går till hos oss, i vårt betonggjuteri.
Här startar processen alltid med en ritning!

Beprövade favoriter eller måttanpassat.

Här kan du läsa mer om våra produkter och få ett kostnadsförslag. Vi levererar över hela Sverige.

kok
KÖK
badrum
BADRUM
vard
VARDAGSRUM
ute
UTEMILJÖ
off
OFFENTLIG MILJÖ